EFE-TTO’nun Amaçları

EFE-TTO’nun amaçları mevcut durum analizinin sonuçları doğrultusunda aşağıdaki gibi sıralanabilir:


1- ADÜ’nün akademik kadrosunun uzmanlıkları, işbirliği potansiyeli, altyapı imkanlarının yanısıra; EFE-TTO’nun kuruluş felsefesinin, arayüz fonksiyonunun ve faaliyetlerinin tüm paydaşlara tanıtılması ve bu paydaşlarla güçlü iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi.

2- Birebir hizmet anlayışı uygulanarak akademisyenlerin ulusal ve uluslararası hibe destek fonlarından en üst düzeyde yararlanmalarının sağlanması.

3- Üniversite ile iş dünyası arasında sözleşme bazlı, doğrudan ve proaktif hizmet veren bir arayüz olunması.

4- ADÜ’de Fikri Sinai Mülkiyet Hakları (FSMH) kültürünün yaygınlaştırılarak, ticarileştirilebilen patent sayısının artırılması.

5- ADÜ’de veya diğer üniversiteler ile ortak gerçekleştirilen proje çıktılarının FSMH değerlendirilmesi, yönetimi ve ticarileştirilmesi.

6- Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak proaktif iş geliştirme yaklaşımıyla şirketleşme ve girişimcilik kültürünün artırılması.

Hakkımızda
ADÜ Teknokent, 2016 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ın girişimleri ile kurulmuştur. 2016 yılı itibari ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Prof. Dr. Cavit Bircan'ın önderliğinde ADÜ Teknokent A.Ş. kuruluş doyası hazırlanmış ve başvurusu yapılmıştır. Bakanlar kurulu kararı ile başvuru kabul edilerek, ADÜ Teknokent faaliyetlerine başlamıştır.
İletişim
Adnan Menderes Üniversitesi, Kapalı Spor Salonu Yanı, Merkez Kampüsü, Kepez Mevkii Efeler / AYDIN
T: +90 256 214 56 66 - F: +90 256 214 56 65
bilgi@aduteknokent.com