Danışmanlık Başvuru Süreci

ÖĞRETİM ELEMANLARININ ADNAN MENDERES TEKNOLOJİ GELİŞTİRME A.Ş.’DE YARI ZAMANLI OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİ İÇİN İZLENECEK YOL HARİTASI

AT-1  Şirket Danışmanlık Talep Dilekçesi (1 nüsha) 
Danışmanlık hizmeti talep eden firma, ilgili konuda uzman bir Öğretim Elemanının kendilerine danışman olarak hizmet vermesi talebini ifade eden ıslak imzalı dilekçeyi Teknokent’e iletir. 

AT-2  Firma AR-GE Proje Sözleşmesi (2 nüsha) 
Firma ile Teknokent arasında imzalanacak olan sözleşme örneğinin firmanın talebi üzerine TTO uzmanları tarafından firmaya iletilmesinin ardından, firma tarafından sözleşme maddeleri değiştirilmeksizin gerekli kısımlar doldurularak ve ıslak imzalı olarak 2 nüsha halinde Teknokent’e iletilir. Teknokent Yönetimi tarafından da imzalandıktan sonra bir nüshası firmaya iletilir. 

AT-3 Öğretim Elemanı ile Teknokent Arası Sözleşme (2 nüsha)
Öğretim Elemanı ile Teknokent arasında imzalanacak olan sözleşme örneğinin Öğretim Elemanının talebi üzerine TTO uzmanları tarafından Öğretim Elemanına iletilmesinin ardından, Öğretim Elemanı tarafından sözleşme maddeleri değiştirilmeksizin gerekli kısımlar doldurularak ve ıslak imzalı olarak 2 nüsha halinde Teknokent’e iletilir. Teknokent Yönetimi tarafından 

AT-4 Öğretim Elemanının Bölüme Dilekçesi (2 nüsha) 
Öğretim Elemanı, danışman olarak hizmet vermek üzere Teknokent’te yarı zamanlı olarak görevlendirilme talebini ifade eden kendisi hazırlamış olduğu dilekçeyi bağlı bulunduğu Bölüm Başkanlığına iletir. Dilekçeye ek olarak danışmanlık hizmeti vermek istediği firmanın Teknokent’e iletmiş olduğu Şirket Danışmanlık Talep Dilekçesinin bir kopyasını ve proje ile ilgili bilgileri eklemesi gerekmektedir.  İki nüsha olarak hazırlanan dilekçenin bir nüshası ÜYK Kararı ile birlikte TTO Uzmanlarına teslim edilir. ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREVLENDİRİLME İZİN SÜREÇLERİNİ KENDİLERİ TAKİP ETMELERİ VE SÜREÇ TAMAMLANDIĞINDA ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN ALINAN KARARI TTO UZMANLARINA TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

AT-5 Teknokentin Dekanlığa Dilekçesi (2 nüsha) 
Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş. tarafından ilgili Fakültenin Dekanlığına belirtilen Öğretim Elemanının görevlendirilmesi talebini belirten bir dilekçe iletilir. Dilekçeye ek olarak Öğretim Elemanı ile Teknokent Arasında imzalanan Sözleşmenin bir kopyası ilave edilir.

AT-6 Etik Taahütname (1 nüsha)
Öğretim Elemanının TTO Uzmanları tarafından kendisine verilen, Üniversite Dışında Mesleki Etkinlikler İçin Öğretim Elemanlarının Etik Sorumlulukları ve Taahhütlerini kapsayan bir Taahhütname imzalaması gerekmektedir. 

AT-7 Evrak Teslim Tutanağı (1 nüsha)
Öğretim Elemanının Teknokent’e teslim etmekle yükümlü olduğu danışmanlık hizmetiyle ilgili projenin evraklarını ekte sunacağı bir evrak teslim tutanağı imzalaması gerekmektedir.

 

ÖĞRETİM ELEMANLARININ ADNAN MENDERES TEKNOLOJİ GELİŞTİRME A.Ş.’DE ŞİRKET KURMA SÜRECİ

AT-1 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası referans gösterilerek üniversitedeki çalıştığı birime şirket kurmak için dilekçe ile başvurulur.

AT-2 İlgili birim, Üniversite Yönetim Kurulu’na söz konusu öğretim elemanı için izin yazısı yazar.

AT-3 Üniversite Yönetim Kurulu ilgili öğretim elemanına “şirket kurma izni” kararı verir.

AT-4 Şirket kurma izni alan öğretim elemanı Teknopark A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne gerçekleştirecekleri AR-GE projeleri için dosya hazırlayarak başvurur.

AT-5 Bağımsız değerlendiricilerin görüşleri doğrultusunda Teknopark AŞ. Yönetim Kurulu tarafından projesi kabul edilen araştırmacı, Teknopark A.Ş. ile kira sözleşmesi imzalar.

AT-6 Kira sözleşmesi yapan öğretim elemanı şirket kurmak için bir serbest muhasebeci ve mali müşavir ile anlaşarak şirket kurar.

AT-7 Kurulan şirket faaliyetlerine başlar ve Teknopark A.Ş. ile tüzel kişi olarak sorumluluklarını yerine getirir.

Yukarıda bahsedilen tüm dilekçe ve formlar EFE Teknoloji Transfer Ofisi tarafından belli bir standarda göre hazırlanmış olup talebiniz üzerine ilgili kişilerden temin edilmesi gerekmektedir. (bilgi@aduteknokent.com adresine mail atarak temin edebilirsiniz.)

Hakkımızda
Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş. (ADÜ Teknokent), 2016 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin girişimleri ile kurulmuştıur. 2016 yılı itibari ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş kuruluş dosyası hazırlanmış ve başvurusu yapılmıştır. Bakanlar kurulu kararı ile başvuru kabul edilerek, 2017 Aralık ayı itibari ile Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş faaliyetlerine başlamıştır.
İletişim
Adnan Menderes Üniversitesi, Kapalı Spor Salonu Yanı, Merkez Kampüsü, Kepez Mevkii Efeler / AYDIN
T: +90 256 214 56 66 - F: +90 256 214 56 65
Cep T: +90 531 832 19 76
bilgi@aduteknokent.com